Saturday, January 8, 2011

گیومه 187

3 comments:

فیلسوف13 said...

واقعا جالب بود
:)

candle said...

چه داستان تلخی ...

M. Sh. said...

پسر دروغ گفت. دختر باور کرد. چه داستان تلخی