Sunday, July 18, 2010

گیومه 094


و بی‌شک زن‌های بسیاری نیز با فقرروشنایی دست و پنجه نرم کرده‌اند.‏