Monday, July 26, 2010

گیومه 101

2 comments:

نمی‌دونم said...

اوا شکل گیومه ش چرا فرق کرد؟ در راستای "چیزی را تغییر دادن" بود؟
کتا

Erfan said...

دقیقن در همون راستا بود:)‏