Friday, January 21, 2011

گیومه 190

به گیرنده‌های خود دست نزنید.‏

2 comments:

Anonymous said...

مشکل داری یا کرم ؟

candle said...

چی شده عرفان عزیز ؟ نکنه در اینجا رو هم می خوای ببندی ؟