Saturday, March 13, 2010

گيومه 000

2 comments:

محمد تعلق said...

اولین کلام تاج دار را خیلی خوب و به جا انتخاب کردی.
حالا اگر یک وقتی یک زمانی گوش یا چشم ما هم به جملاتي خورد که از باتلاق تاريخ جان سالم به در برده اند می شود پیغام گذاشت برای چاپ. این صرفن یک پیشنهاد بود.

گیلدا said...

برای همین انسان ها ادم نمی مانند!