Sunday, March 14, 2010

گيومه 003

1 comment:

کاژیره said...

با درود
بسیار حرکت خوبیست

در مورد این پست گمان نمی کنید که "وقتی شما تنها همان ایده را دارید" بهتر باشد؟
چون جمله مخاطب را هدف قرار می دهد اما شما کلی ترجمه کردید