Saturday, May 1, 2010

گیومه 040

2 comments:

candle said...

چه درس قشنگی ! مرسی .

یابو said...

اولا بستگی به نوع تحت کنترل کردن داره
دوما
اهسته رفتن بهتر از به بن بست رسیدن است