Saturday, May 15, 2010

گیومه 053

2 comments:

candle said...

آدمی که هیچوقت شکست نخورده ، یعنی هیچوقت هیچ چیز جدیدی رو امتحان نکرده .

یابو said...

بسیار زیبا بود
ولی بستگی به ظرفیت شکست خورده هم داره