Sunday, May 9, 2010

گیومه 049

1 comment:

filsoof13 said...

خسته نباشید
همچنان مشتاقانه خواننده انتخاب‌های شما هستم.
مرسی برای این هدیه‌های کوچک اما ارزشمند روزانه.
گاهی مثل چند ثانیه‌ای تنفس هوای تازه هستند وقتی که دیگه حس خفگی غیرقابل‌تحمل به نظر می‌رسه